Instructeur PBLS

Wanneer u ook onderwijs wil geven in kinderreanimatie dient u een speciale opleiding te volgen voor PBLS-instructeur. In deze opleiding  wordt speciale aandacht besteed aan de oorzaken van een hartstilstand bij (jonge) kinderen en de vaardigheden die bij PBLS van toepassing zijn.

Na het positief afsluiten van de opleiding bent u Instructeur Kandidaat. U dient dan nog tweemaal onder begeleiding van een ervaren instructeur les te geven. Als het tweemaal lesgeven onder begeleiding goed is verlopen wordt u ingeschreven als volledig instructeur. Vanaf dit moment bent u bevoegd om zelfstandig de cursussen volgens de richtlijnen van de NRR te verzorgen.

Als u al volwaardig BLS-instructeur bent, kunt u een verkorte opleiding tot PBLS-instructeur volgen. Wanneer u deze opleiding met succes heeft afgerond, hoeft u maar 1 keer als kandidaat-instructeur succesvol onder begeleiding les te geven alvorens u als volwaardig instructeur wordt geregistreerd.

Om de status van instructeur geldig te houden dient men elke 2 jaar een refresher cursus te volgen.

 

 

        

| Login  | Voorwaarden  |

Copyright © 2020. All Rights Reserved.