Instructeur BLS / AED

Tijdens deze cursus worden uw reanimatie vaardigheden beoordeeld en daar waar nodig verder verbeterd. Naast de reanimatie vaardigheden wordt uitgebreid aandacht besteed aan de didactische principes van het reanimatie onderwijs.

Om toegelaten te worden tot de opleiding dient u aan de juiste voorwaarde te voldoen. De voorwaarde is dat u in het bezit bent van één van onderstaande kwalificaties. 

• arts of verpleegkundige of een certificaat gezondheidszorg (niveau 4 of 5);
• student Geneeskunde in het bezit van het propedeuse certificaat;
• afgeronde 1e of 2e graads lerarenopleiding of 120 studiepunten behaald;
• diploma ambulancechauffeur van de Academie voor Ambulancezorg;
• geldig certificaat Instructeur Eerste Hulp.

Na het positief afsluiten van de opleiding bent u Instructeur Kandidaat conform de richtlijnen van de NRR!

U dient dan nog tweemaal onder begeleiding van een ervaren instructeur les te geven. Ook als het tweemaal lesgeven onder begeleiding goed is verlopen wordt u ingeschreven als volledig instructeur. Vanaf dit moment bent u bevoegd om zelfstandig de cursussen volgens de richtlijnen van de NRR te verzorgen.

Om de status van instructeur geldig te houden dient men elke 2 jaar een refresher cursus te volgen.

 

        

| Login  | Voorwaarden  |

Copyright © 2020. All Rights Reserved.